Download Matlab 2010 64 Bit

Posted : admin On 1/25/2022

Phn mn Matlab c kh nhiu phin bn nh Matlab 2010. Copy files in crack folder to matlab. Matlab free download free download - Matlab, Matlab, NeuroSolutions for MATLAB, and many more programs. Matlab 2016b 64 bit Full Portable 1GB Link Direct. May 20, 2017 - Matlab r2014b Crack + Setup full. free download 64 & 32 bit, Downlod MATLAB R2014b ISO graphics introduces a new function called animatedline.

MATLAB full version

09012016
  1. Download matlab for pc 64 bit for windows 10 for free. Development Tools downloads - MATLAB R2012a by The MathWorks, Inc. And many more programs are available for instant and free download.
  2. MATLAB 2011 Download Free. Click on below button to start MATLAB 2011 Download Free. This is complete offline installer and standalone setup for MATLAB 2011. This would be compatible with both 32 bit and 64 bit windows.
Chi tiết
Viết bởi N.H.Trung
Lượt xem: 33956

Giới thiệu về MATLAB

MATLAB là một môi trường tính toán số và lập trình, được thiết kế bởi công ty MathWorks. MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác. MATLAB giúp đơn giản hóa việc giải quyết các bài toán tính toán kĩ thuật so với các ngôn ngữ lập trình truyền thống như C, C++, và Fortran.

MATLAB được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm xử lý tín hiệu và ảnh, truyền thông, thiết kế điều khiển tự động, đo lường kiểm tra, phân tích mô hình tài chính, hay tính toán sinh học. Với hàng triệu kĩ sư và nhà khoa học làm việc trong môi trường công nghiệp cũng như ở môi trường hàn lâm, MATLAB là ngôn ngữ của tính toán khoa học.

Mỗi năm Mathworks - công ty sản xuất và phân phối MATLAB đưa ra thị trường 2 bản cập nhật RXXXXa vào đầu năm và RXXXXb vào cuối năm (với XXXX là năm phát hành).

Download

Chú ý: Nếu các bạn không biết cài bản nào thì nên cài bản mới nhất

Những máy yếu hơn thì nên cài bản R2010b

Chúc các bạn học tốt!

Bit

MATLAB R2017b (Chỉ hỗ trợ 64bit):

MATLAB R2017a (Chỉ hỗ trợ 64bit):

MATLAB R2016b (Chỉ hỗ trợ 64bit):

Tải cả 2 file dvd1 và dvd2 về cùng thư mục. Mount ra ổ đĩa ảo hoặc giải nén

Tải file Crack về giải nén và đọc file readme

MATLAB R2016a (Chỉ hỗ trợ 64bit):

Tải file Crack về giải nén và đọc file readme

MATLAB R2015b (Hỗ trợ 32bit và 64bit):

Link Fshare

Dùng bản 32-bit hay 64-bit thì tải bản đó

Tải file Crack về giải nén và đọc file readme

MATLAB R2015a (Chỉ hỗ trợ 64bit):

Matlab 2010 Free Download For Windows 7 64 Bit

MATLAB R2014a (Bao gồm 32bit và 64bit):

Download Matlab 2010 64 Bit Iso

Đọc file Readme trong thư mục serial

MATLAB R2013a (Bao gồm 32bit và 64bit):

Đọc file Readme trong thư mục serial

MATLAB R2012b (Bao gồm 32bit và 64bit):

Download

Matlab 32 Bit Torrent

MATLAB R2012a (Bao gồm 32bit và 64bit):

MATLAB R2011b (Bao gồm 32bit và 64bit):

MATLAB R2010b (Bao gồm 32bit và 64bit):

MATLAB 6.5 (Hỗ trợ tốt cho Windows XP)

Phần mềm Get Link Fshare, 4share:

Trang wed Get Link Fshare, 4share: